La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa popular, a cura di RAÜL SANCHIS FRANCÉS e FRANCESC MASSIP, Editorial Afers, Catarroja-Barcellona 2017