Pla, Josep (2014). La vida lenta: Notes per a tres diaris (1956, 1957, 1964). Edició i pròleg de Xavier Pla. Barcelona: Destino, pp. 360