Recensione a "Enric Bou, La invenció de l’espai. Ciutat i viatge, PUV Universitat de València, 2013, pp. 332; Invention of Space. City, Travel and Literature. Madrid - Frankfurt, 2012, Iberoamericana / Vervuert, pp. 278.