Kojewnikow's Epilepsia Partialis Continua: two cases associated with striatal necrosis