Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące pobierania krwi żylnej, opracowane wspólnie przez European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE) oraz Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI). Dokument określa wytyczne dotyczące rekomendacji zapewniających bezpieczeństwo procesu pobierania krwi oraz przekazuje informacje praktyczne dotyczące skutecznego pokonywania przeszkód związanych z procesem wdrożenia procedury na szeroką skalę. Grupą docelową zaleceń są pracownicy ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowani w proces pobierania krwi. Zalecenia dotyczą wykorzystania zamkniętych systemów do pobierania krwi i nie znajdują zastosowania w przypadku systemów otwartych, takich jak igła ze strzykawką lub cewnik. Ponadto w dokumencie nie omówiono zagadnień związanych z uzyskaniem zgody pacjenta, zlecaniem oznaczeń, obsługą ani transportem próbki, pobieraniem krwi u dzieci i osób z utratą przytomności. Zalecana procedura powstała w oparciu o dostępne dowody naukowe. Każdy z etapów został zaszeregowany w oparciu o system, w ramach którego ocenia się zarówno jakość materiału naukowego jak i siłę zaleceń. Proces oceny przeprowadzono na drodze wielu konsultacji, w których udział brała wymieniona powyżej grupa interesariuszy. Najważniejsze aspekty niniejszych zaleceń to: 1) procedury przed pobraniem krwi, 2) procedura pobrania krwi, 3) procedury po pobraniu krwi oraz 4) wdrożenie. Wstępną wersję zaleceń przekazano członkom EFLM w ramach konsultacji publicznych. Swoje uwagi do dokumentu wnieśli również członkowie WG-PRE-LATAM. Poprawioną wersję przesłano do głosowania wszystkich członków EFLM i COLABIOCLI. Uzyskała ona poparcie 33/40 członków ELFM i 21/21 członków COLABIOCLI. Zachęcamy specjalistów z Europy i Ameryki Łacińskiej do wdrożenia niniejszych rekomendacji w celu poprawy jakości praktyk związanych z pobieraniem krwi oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

Wspólne zalecenia EFLM-COLABIOCLI dotyczące pobierania krwi żylnej

Lippi, Giuseppe;
2018-01-01

Abstract

Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące pobierania krwi żylnej, opracowane wspólnie przez European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE) oraz Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI). Dokument określa wytyczne dotyczące rekomendacji zapewniających bezpieczeństwo procesu pobierania krwi oraz przekazuje informacje praktyczne dotyczące skutecznego pokonywania przeszkód związanych z procesem wdrożenia procedury na szeroką skalę. Grupą docelową zaleceń są pracownicy ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowani w proces pobierania krwi. Zalecenia dotyczą wykorzystania zamkniętych systemów do pobierania krwi i nie znajdują zastosowania w przypadku systemów otwartych, takich jak igła ze strzykawką lub cewnik. Ponadto w dokumencie nie omówiono zagadnień związanych z uzyskaniem zgody pacjenta, zlecaniem oznaczeń, obsługą ani transportem próbki, pobieraniem krwi u dzieci i osób z utratą przytomności. Zalecana procedura powstała w oparciu o dostępne dowody naukowe. Każdy z etapów został zaszeregowany w oparciu o system, w ramach którego ocenia się zarówno jakość materiału naukowego jak i siłę zaleceń. Proces oceny przeprowadzono na drodze wielu konsultacji, w których udział brała wymieniona powyżej grupa interesariuszy. Najważniejsze aspekty niniejszych zaleceń to: 1) procedury przed pobraniem krwi, 2) procedura pobrania krwi, 3) procedury po pobraniu krwi oraz 4) wdrożenie. Wstępną wersję zaleceń przekazano członkom EFLM w ramach konsultacji publicznych. Swoje uwagi do dokumentu wnieśli również członkowie WG-PRE-LATAM. Poprawioną wersję przesłano do głosowania wszystkich członków EFLM i COLABIOCLI. Uzyskała ona poparcie 33/40 członków ELFM i 21/21 członków COLABIOCLI. Zachęcamy specjalistów z Europy i Ameryki Łacińskiej do wdrożenia niniejszych rekomendacji w celu poprawy jakości praktyk związanych z pobieraniem krwi oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.
2018
Sampling, Blood Collection, Venipuncture
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1118308
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact