SCOTT HAMES. The Literary Politics of Scottish Devolution: Voice, Class, Nation