L’experiència humana s’inscriu en el cos com un lloc de producció de significats. Quant a categoria cultural, el cos ha estat abordat en relació amb la sexualitat, la memòria, la història i el llenguatge, entre altres aspectes. En un text postmodern i postcolonial, el cos funciona com a lloc de conflicte i d’identitat. El present estudi aborda el tema del cos en relació amb l’espai transnacional de la migració. La frontera entre l’aquí i l’allà (Catalunya i Marroc) constitueix una demarcació amb la qual és possible establir paral·lels amb l’espacialitat del cos. Primer de tot es presentarà el tema dels trets somàtics de la protagonista de La filla estrangera, ja que la diferència exterior marca negativament un confí ètnic que té a veure amb la llengua de comunicació. Es descriurà en quina mesura el cos és un signe de distinció que marca diferències de tipus ètnic. A continuació, es parlarà del cos com a lloc en què metafòricament s’inscriu el confí mateix. Per una part, existeix la frontera física entre el Marroc i Catalunya; per l’altra, una línia imaginària que recorre tot el cos de la protagonista de La filla estrangera, una línia que, en el passat, era visible en forma de traç que les dones del seu poble d’origen es feien tatuar. Finalment, es veurà com la mateixa línia és metàfora de les emocions, sovint de dolor, que tenen a veure amb la migració com a experiència traumàtica.

Human experience is inscribed in the body as a place of production of meanings. As a cultural category, the body has been approached in relation to sexuality, memory, history and language, among others. In a postmodern and postcolonial context, the body functions as a place of conflict and identity. The present study addresses the subject of the body in relation to the transnational space of migration. The border between here and there (Catalonia and Morocco) constitutes a demarcation with which it is possible to establish parallels with the spatiality of the body. First of all, the protagonist's somatic traits will be presented, since the external difference negatively marks an ethnic border that has to do with the language of communication. Here I will describe how the body is a sign of distinction that marks ethnic differences. Next, I will talk about the body as the place where the confine itself is inscribed. On the one hand there is the physical border between Morocco and Catalonia, on the other, an imaginary line that runs through the entire body of la filla estrangera, a line that, in the past, was visible in the form of a line that the women of her original town used to get tattooed. Finally, we will see how the line is a metaphor for the emotions, often of pain, that have to do with migration as a traumatic experience.

El cos com a espai territorialitzat a “La filla estrangera”, de Najat El Hachmi

Darici
2019-01-01

Abstract

Human experience is inscribed in the body as a place of production of meanings. As a cultural category, the body has been approached in relation to sexuality, memory, history and language, among others. In a postmodern and postcolonial context, the body functions as a place of conflict and identity. The present study addresses the subject of the body in relation to the transnational space of migration. The border between here and there (Catalonia and Morocco) constitutes a demarcation with which it is possible to establish parallels with the spatiality of the body. First of all, the protagonist's somatic traits will be presented, since the external difference negatively marks an ethnic border that has to do with the language of communication. Here I will describe how the body is a sign of distinction that marks ethnic differences. Next, I will talk about the body as the place where the confine itself is inscribed. On the one hand there is the physical border between Morocco and Catalonia, on the other, an imaginary line that runs through the entire body of la filla estrangera, a line that, in the past, was visible in the form of a line that the women of her original town used to get tattooed. Finally, we will see how the line is a metaphor for the emotions, often of pain, that have to do with migration as a traumatic experience.
2019
Najat El Hachmi, La filla estragera, cos, sexualitat, migració
body, sexuality, migration, border, identity
L’experiència humana s’inscriu en el cos com un lloc de producció de significats. Quant a categoria cultural, el cos ha estat abordat en relació amb la sexualitat, la memòria, la història i el llenguatge, entre altres aspectes. En un text postmodern i postcolonial, el cos funciona com a lloc de conflicte i d’identitat. El present estudi aborda el tema del cos en relació amb l’espai transnacional de la migració. La frontera entre l’aquí i l’allà (Catalunya i Marroc) constitueix una demarcació amb la qual és possible establir paral·lels amb l’espacialitat del cos. Primer de tot es presentarà el tema dels trets somàtics de la protagonista de La filla estrangera, ja que la diferència exterior marca negativament un confí ètnic que té a veure amb la llengua de comunicació. Es descriurà en quina mesura el cos és un signe de distinció que marca diferències de tipus ètnic. A continuació, es parlarà del cos com a lloc en què metafòricament s’inscriu el confí mateix. Per una part, existeix la frontera física entre el Marroc i Catalunya; per l’altra, una línia imaginària que recorre tot el cos de la protagonista de La filla estrangera, una línia que, en el passat, era visible en forma de traç que les dones del seu poble d’origen es feien tatuar. Finalment, es veurà com la mateixa línia és metàfora de les emocions, sovint de dolor, que tenen a veure amb la migració com a experiència traumàtica.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1008367
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact