Notes per a una hipòtesi d’atribució de «E tot qan m’a ofes en aiqest an» (BdT 461.80)