Tra simbolo e allegoria. Max Kommerell rilegge Goethe