Partecipar. Impuls, suspensions, reactivació entre ciutadania activa i institucions