1° MITEA, MOSTRA ISOLAMENTO TERMOLOGIA ENERGIA ALTERNATIVE