61ο Φεστιβαλ κινηματογραφου Βενετιας. Εναρξη προβολών, με διαδήλωση