La pace giusta. Testimoni e Maestri fra '800 e '900