Univerzalnost i iskljuèivost u kršæanskoj tradiciji