23, 24 Jacopo Amigoni; 25, 26, 27, 28 Giambattista Pittoni