Els territoris de l’antiga Corona d’Aragó presenten una notable riquesa patrimonial en relació amb la dansa. Són significatius els vestigis artístics, documentals i festius que han perviscut de l’edat mitjana ençà en què el ball és protagonista. Aquestes traces, resultat d’un remarcable mestissatge cultural, mostren una originalitat creativa, una fluïda interacció entre diferents territoris i la presència de diverses realitats socioculturals. El teatre del cos: Dansa, espectacle i rituals a la Corona d’Aragó recull la recerca interdisciplinària a l’entorn de les pràctiques coreomusicals i representatives que es perfilen a la llum de les traces artístiques medievals. La potent metàfora que identifica la figura humana que balla amb l’expressió artística permet enfocar l’anàlisi de la dansa com un fenomen polièdric, omnipresent i transversal en les societats medievals que la conreen.

Introducció/Introduzione

arcangeli, alessandro
2022-01-01

Abstract

Els territoris de l’antiga Corona d’Aragó presenten una notable riquesa patrimonial en relació amb la dansa. Són significatius els vestigis artístics, documentals i festius que han perviscut de l’edat mitjana ençà en què el ball és protagonista. Aquestes traces, resultat d’un remarcable mestissatge cultural, mostren una originalitat creativa, una fluïda interacció entre diferents territoris i la presència de diverses realitats socioculturals. El teatre del cos: Dansa, espectacle i rituals a la Corona d’Aragó recull la recerca interdisciplinària a l’entorn de les pràctiques coreomusicals i representatives que es perfilen a la llum de les traces artístiques medievals. La potent metàfora que identifica la figura humana que balla amb l’expressió artística permet enfocar l’anàlisi de la dansa com un fenomen polièdric, omnipresent i transversal en les societats medievals que la conreen.
2022
9788867289721
danza e spettacolo nel medioevo, Corona d'Aragona, danza macabra
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1079906
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact